Logo Szkoła

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
czekam

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023-2024
Rozpoczęcie roku szkolnego
4 września 2023

Spotkania rodziców klas 1-8 z wychowawcami
11-21 września 2023

Kwartalne ocenianie zachowania
25-27 października 2023

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2023

Dni dyrektorskie
2-3 listopada 2023
(zaj. opiekuńcze dla klas 1-3)


Dni otwarte dla rodziców klas 4-8
(indywidualne spotkania z Nauczycielami)
Klasy 4-6 - 7 listopada 2023
Klasy 7-8 - 8 listopada 2023

Kwartalne ocenianie zachowania
6-8 grudnia 2023

Podanie przewidywanych ocen sródrocznych (Librus)
8 grudnia 2023

Świąteczny Piknik Charytatywny
9 grudnia 2023

Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2022 - 01 stycznia 2024

Podanie Uczniom i Rodzicom ocen semestralnych
8 stycznia 2024

Spotkania rodziców klas 1-3 z Wychowawcami klas
11 stycznia 2024

Spotkania rodziców klas 4-8 z Wychowawcami klas
31.01.2024 - 8.02.2024

Ferie zimowe
15 - 28 stycznia 2024

Rozmowy kwalifikacyjne do klasy pierwszej SP
02 marca 2024 (sobota)

Tydzień Doradztwa Zawodowego
11-15 marca 2024

Wiosenna przerwa świąteczna
28.03.2024-02.04.2024 2024

Kwartalne ocenianie zachowania
10-12 kwietnia 2024

Dni otwarte dla rodziców klas 4-8
(indywidualne spotkania z Nauczycielami)
23-24 kwietnia 2024

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 i 3 maja 2024

Dzień dyrektorski
2 maja 2024

Kwartalne ocenianie zachowania
8-10 maja 2024

Ogólnopolski egzamin ósmoklasisty
    język polski
    14 maja 2024
    matematyka
    15 maja 2024
    język obcy nowożytny
    16 maja 2024

Podanie przewidywanych ocen rocznych (Librus)
17 maja 2024

Tydzień wycieczkowy klas 1-6
20-29 maja 2024

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
30 maja 2024

Dzień Dyrektorski
31 maja 2024

Wystawienie ostatecznych ocen z przedmiotów i zachowania
10 czerwca 2024

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2024

Wakacje letnie
22 czerwca - 31 sierpnia 2024

Dni dyrektorskie
(wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
2-3 listopada 2023 (zajęcia opiekuńcze dla klas 1-3)
02 maja 2024
14-16 maja 2023 - dni egzaminacyjne (zajęcia opiekuńcze dla klas 1-3)
31 maja 2024Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92

ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa

e-mail: 92szkola92@wp.pl

tel.: (22) 812-47-07
fax: (22) 812-40-76

PKO BP: 74 1020 1127 0000 1602 0008 5290

Copyright © 2012-2022 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
Powered by Yancoon Lagoon