Logo Szkoła

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
czekam

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92. Patriotó 347. Warszawa.Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92. Patriotó 347. Warszawa.Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92. Patriotó 347. Warszawa.Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92. Patriotó 347. Warszawa.Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92. Patriotó 347. Warszawa.

Najbliższe wydarzenie: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2024-25. 2 września 2024

Sapere aude! Uczniu – miej odwagę być mądrym!
Umacniamy dzieci w przekonaniu, że nie ma barier dla tych, którzy pragną poznawać rzeczywistość, chcą tworzyć, działać i realizować własne pomysły. Zachęcamy je do zadawania pytań i poszukiwania nowych rozwiązań. Uczymy, że prawda, dobro i piękno nadają naszemu życiu wartość i że warto je dostrzegać oraz umacniać w sobie i w relacjach z drugim człowiekiem.


AKTUALNOŚCI

Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025
Czytaj więcej


Wyniki egzaminu
Czytaj więcej


Sukcesy Teatru GLAN
Czytaj więcejMAMY 29 LAT
Nasza szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1994 roku i miała swą siedzibę w niewielkiej willi przy ul. Rzeźbiarskiej. Początkowo uczęszczało do niej 96 uczniów. Od 2001 roku zajmujemy własny budynek przy ul. Patriotów, w którym uczy się dzisiaj 385 dzieci. To właśnie z nimi urzeczywistniamy nasze marzenia o nowoczesnej, otwartej na młodego człowieka szkole. Wyposażenie każdej sali w sprzęt multimedialny sprawia, że wprowadzane przez nauczycieli treści rozbudzają ciekawość poznawczą, a dzięki temu, że szkoła ma własny autokar, dzieci i młodzież mogą korzystać z zajęć na basenie i bogatej oferty wycieczek.

Nasz cel – Biała z „6” (4K+2)

Naszym celem jest wszechstronny rozwój uczniów. Uwzględniamy ich indywidualne potrzeby i zainteresowania, kształcimy umiejętności niezbędne w dorosłym życiu. Uczymy krytycznego myślenia i współpracy, twórczego podejścia do zadań, dbamy o to, aby nasza wspólna nauka i komunikacja przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku i otwartości na drugiego człowieka. Uświadamiamy wartość relacji opartych na życzliwości. Staramy się jak najlepiej przygotować dzieci do oczekiwań współczesnego świata i radzenia sobie z zachodzącymi w nim zmianami.Tworzymy uczącą się społeczność

Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny. Znamy to – i z pism Monteskiusza, i z praktycznego działania. Swoją wiedzę pogłębiamy nie tylko w murach szkoły. Odkrywamy świat podczas wycieczek, warsztatów, lekcji muzealnych, zajęć w laboratoriach. Bywamy w teatrze, kinie, na wystawach. Na trwałe w tradycję placówki wpisały się rozmaite przedsięwzięcia, choćby Bliska historia czy Wychowanie przez bywanie. Wiele z tych planów udaje się zrealizować dzięki zaangażowaniu Rodziców. Tworzymy uczącą się społeczność, a zdobywana wiedza inspiruje nas do działań twórczych! Powstają prezentacje, wystawy, koncerty, spektakle, artykuły do gazety, utwory literackie, prace plastyczne.

Osiągnięcia

Sapere auso (temu, który odważył się być mądrym) – tak zwrócilibyśmy się do niejednego ucznia naszej szkoły. Szczycimy się licznym gronem laureatów i finalistów konkursów i olimpiad z różnych dziedzin. Ósmoklasiści osiągają wysokie wyniki na egzaminach, a suma indywidualnych osiągnięć stanowi sukces Szkoły, która od lat zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich i wojewódzkich rankingach. Jesteśmy także dumni z postaw prospołecznych naszych uczniów prężnie działających w samorządzie, chętnie angażujących się w działania wolontariatu i akcje charytatywne.Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92

ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa

e-mail: 92szkola92@wp.pl

tel.: (22) 812-47-07
fax: (22) 812-40-76

PKO BP: 74 1020 1127 0000 1602 0008 5290

Copyright © 2012-2024 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
Powered by Yancoon Lagoon