Logo Szkoła

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
czekam

HISTORIA I TRADYCJA


14.06.1994r. - Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92 zapoczątkowała działalność

1.09.1994r. - po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek w budynku przy ul. Rzeźbiarskiej 15 – w nowej placówce edukacyjnej – Prywatnej Szkole Podstawowej nr 92

1.09.1999r. – powstało Prywatne Gimnazjum nr 1

1.09.2001r. - inauguracja roku szkolnego 2001/2002 w nowym budynku przy ul. Patriotów 347

2003r. - Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92 i Prywatne Gimnazjum nr 1 otrzymują tytuł „Szkoły z Klasą”

2019r. – obchodzimy 25-lecie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 92 i 20-lecie Prywatnego Gimnazjum nr 1

2019r. - Prywatne Gimnazjum nr 1 kończy działalność po 20 latach pracyJubileusz zobowiązał nas do podsumowań:


• w ciągu 25 lat istnienia Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 92 tytuł laureata kuratoryjnych konkursów przedmiotowych uzyskało 24 uczniów, tytuł finalisty – 28;

• w ciągu 20 lat istnienia Prywatnego Gimnazjum nr 1 tytuł laureata kuratoryjnych konkursów przedmiotowych uzyskało 44 uczniów, tytuł finalisty – 56;

• sprawdzian szóstoklasisty w 2016r. (ostatni przed reformą) uczniowie zdali z wynikiem 90% (średnia szkół warszawskich - 74,4%);

• ze wszystkich egzaminów w ostatnim roku działalności gimnazjów trzecioklasiści uzyskali 90,16% punktów (średnia szkół warszawskich - 71,5%);

• 250 uczniów zdało egzamin First Certificate in English (FCE);

• do końca reformy edukacyjnej w roku 2016, wprowadzającej sześcioletni tryb nauki, szkołę podstawową ukończyło 687 uczniów;

• absolwenci naszego gimnazjum to 602 młodych ludzi o wysokiej kulturze osobistej, wykształconych, znakomicie znających języki obce.

Historię szkoły tworzą ludzie – i ci planujący wszelkie działania, i ci w nich uczestniczący. Wydarzeń w naszym kalendarzu jest wiele, są to nie tylko lekcje i egzaminy, ale też konkursy, zawody, wycieczki, projekty, spotkania, szkolenia, prace społeczne, zabawy, gry, przedstawienia... Równolegle do nich powstaje prawdziwa historia każdego dziecka z osobna, historia jego doświadczeń, przyjaźni, zachwytów, rozczarowań, sukcesów i porażek. Każda z nich jest dla nas ważna.

Tworzymy i pielęgnujemy tradycję…
Kolejne lata pracy obfitowały w wydarzenia i przedsięwzięcia, które urosły do rangi tradycji.

    • Świąteczny Piknik Charytatywny – uroczyste spotkanie społeczności szkolnej z bliskimi uczniów, przedstawicielami władz lokalnych i środowiska, organizowane rokrocznie od 2002r. na początku grudnia; towarzyszy mu wielka akcja dobroczynna na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia, m.in. podopiecznych wielu fundacji i hospicjów; wydarzenie staje się też okazją do prezentacji osiągnięć uczniów w różnych dziedzinach, ich wszechstronnych zainteresowań, umiejętności zdobytych na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych – w sali gimnastycznej odbywa się premiera widowiska przygotowanego specjalnie na tę okazję, później wszyscy odwiedzają stoiska tematyczne przygotowane przez poszczególne klasy, degustują przygotowane w kuchni szkolnej potrawy.
    • „Wychowanie przez bywanie” – plan działań aktywnych uczestników życia kulturalnego stolicy, opracowany przez wychowawców i polonistów, obejmujący wyjścia do teatru (szczególnie ważne – te wieczorne), kina, muzeów, filharmonii.
    • „Bliska historia” – cykl jednodniowych wycieczek dla poszczególnych klas, podczas których uczniowie poznają dzieje swojej małej ojczyzny, m.in. „Czas zadumy w Muzeum-Miejscu Pamięci Palmiry”, „Po Warszawie – śladami Zośki, Alka i Rudego”.
    • „Wychowanie przez śpiewanie” – muzykowanie, które nie tylko dostarcza wrażeń estetycznych, ale i skłania do refleksji nad sobą, drugim człowiekiem, światem; w jego ramach, pod batutą nauczyciela muzyki, organizowane są „Muzyczne Przerwy” – uczniowskie koncerty pozwalające oderwać się na chwilę od stałego rytmu dnia, a także kameralne spotkania muzyczne.
    • Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu i Piłce Nożnej – promujące aktywność fizyczną i szlachetne współzawodnictwo.
    • Praca Szkolnego Klubu Wolontariatu, skupiającego młodzież szczególnie wrażliwą na krzywdę innych, zawsze chętną do niesienia pomocy, bezinteresowną i pełną empatii; uczniowie m.in. angażują się w zbiórki darów dla repatriantów ze Wschodu i uchodźców z Ukrainy, w akcję Świąteczna Paczka.
    • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – co roku przyjmowany z entuzjazmem przez dużą grupę zaangażowanej w akcję młodzieży.
    • Maraton Warszawski – absorbujący szkolną młodzież chętną do wspomagania sportowców i kibicowania im na trasie biegu.
    • Emocjonujące atrakcje dla najmłodszych, m.in. ślubowanie pierwszoklasistów, Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, Dzień Pluszowego Misia, bal karnawałowy, odbieranie certyfikatów bibliotecznych.
    • Dzień Głośnego Czytania, konkursy czytelnicze w szkolnej bibliotece.
    • Na stałe do kalendarza szkolnego wpisują się też obchody świąt państwowych, Wigilii.


Jako dorośli wzięliśmy sobie do serca uwagę A. de Saint-Exupéry’ego: Prawdziwe nauczanie nie polega na tym, aby mówić do Ciebie, ale aby Cię prowadzić – i stwarzamy dzieciom takie warunki, by mogły uczestniczyć w rozmaitych działaniach służących ich wszechstronnemu rozwojowi i kształtowaniu postaw prospołecznych.


Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92

ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa

e-mail: 92szkola92@wp.pl

tel.: (22) 812-47-07
fax: (22) 812-40-76

PKO BP: 74 1020 1127 0000 1602 0008 5290

Copyright © 2012-2022 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
Powered by Yancoon Lagoon