Logo Szkoła

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
czekam

WYNIKI EGZAMINÓW
Wyniki szkoły w Ogólnopolskim Egzaminie Ósmoklasisty

Wynik egzaminu w 2024 roku

Wyniki
w procentach
Język
polski
Matematyka
Język
angielski
Średnia
Nasza szkoła
86
90
97
91
Gmina
71
66
82
73
Powiat
71
66
82
73
Województwo
66
57
72
65
Polska
61
52
66
59.7


Wynik egzaminu w 2023 roku

Wyniki
w procentach
Język
polski
Matematyka
Język
angielski
Średnia
Nasza szkoła
82
93
95
90
m. st. W-wa
73
66
81
73.3
woj. mazowieckie
69
58
70
65.7
Polska
66
53
66
61.7


Wynik egzaminu w 2022 roku

Wyniki
w procentach
Język
polski
Matematyka
Język
angielski
Średnia
Nasza szkoła
82
95
98
91.7
m. st. W-wa
70
72
84
75.3
woj. mazowieckie
64
62
72
66
Polska
60
57
67
61.3


Wynik egzaminu w 2021 roku

Wyniki
w procentach
Język
polski
Matematyka
Język
angielski
Średnia
Nasza szkoła
90
91
99
93.3
woj. mazowieckie
64
52
71
62.3
Polska
60
47
66
57.7


Wynik egzaminu w 2020 roku

Wyniki
w procentach
Język
polski
Matematyka
Język
angielski
Średnia
Nasza szkoła
73.4
86.6
94.7
84.9
m. st. W-wa
68.3
60.8
73.5
67.5
woj. mazowieckie
62.1
50.6
59.3
57.3
Polska
59
46
54
53


Wynik sprawdzianu w 2019 roku

Wyniki
w procentach
Język
polski
Matematyka
Język
angielski
Średnia
Nasza szkoła
87
84.3
96.2
89.2
Gmina Wawer
72
60
77
69.7
m. st. W-wa
73
59
77
69.7
woj. mazowieckie
67
50
64
60.3


W związku z reformą oświaty, w latach 2016/17 i 2017/18 nie przeprowadzało się sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych. Sześcioletnia szkoła podstawowa przekształciła się w szkołę ośmioletnią. Pierwszy egzamin dla uczniów klas ósmych odbył się w kwietniu 2019 r.


Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92

ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa

e-mail: 92szkola92@wp.pl

tel.: (22) 812-47-07
fax: (22) 812-40-76

PKO BP: 74 1020 1127 0000 1602 0008 5290

Copyright © 2012-2024 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
Powered by Yancoon Lagoon